O nas PDF Drukuj

Celem działalności Stowarzyszenia Canto Sonoro jest:

  1. Działanie na rzecz propagowania i rozwoju muzyki chóralnej,  w szczególności w makroregionie łódzkim.
  2. Działanie na rzecz: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów oraz organizowanie koncertów muzycznych, w tym również i o charakterze charytatywnym i dobroczynnym.
  3. Prowadzenie działalności naukowej, na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
  4. Działanie na rzecz popularyzowania i przybliżania dla odbiorców z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych,  projektów i wydarzeń artystycznych prezentujących różnorodne dziedziny polskiej i światowej kultury muzycznej:
  5. Prowadzenie zespołów śpiewaczych.
  6. Propagowanie poprzez muzykę chóralną wywodzącą się z różnych stref kulturowych  porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie.
  7. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego.
  8. Wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.
  9. Integracja międzypokoleniowa – działania integrujące poprzez wspólne uczestnictwo w wykonywaniu muzyki chóralnej seniorów, osób w średnim wieku i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych grup społecznych.
We wrześniu 2012 r miał premierę wyprodukowany przez Stowarzyszenie  Musical "Cień"

Muzyka: Maciej Małecki
Libretto: Wojciech Młynarski (na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena i opery Eugeniusza Szwarca)
Teksty piosenek: Wojciech Młynarski
Prapremiera światowa/polska: 27 kwietnia 1973, Teatr Rozmaitości (Warszawa)
Tytuł realizacji:Cień
Wykonawcy: Absolwenci Akademii Muzycznych
Kierownictwo muzyczne i przygotowanie solistów: Rafał Gzella
Reżyseria i ruch sceniczny: Andrzej Żarnecki
Fortepiany: Rafał Gzella i Rafał Hołub
Premiera: wrzesień 2012 r.
Spektakl została współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Łódzkiego.
Obecnie Stowarzyszenie skupia się na utworzeniu własnej sceny muzycznej by móc skutecznie realizować cele statutowe.

W latach 2010 -2014 Stowarzyszenie prowadziło chór kameralny .

Canto Sonoro

 

 

 

Zespół stanowili głównie profesjonalni muzycy – dyrygenci, instrumentaliści, śpiewacy oraz miłośnicy śpiewu z bogatym doświadczeniem chóralnym. Dyrygentem chóru był w tym czasie - Jan Kondratowicz, juror licznych konkursów i festiwali w makroregionie łódzkim, współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis” w Łodzi, dyrektor artystyczny PZChiO – Łódź. Chór występował w programie łódzkiego oddziału TVP,  dał koncert "VIVA ESPANA OLE!" w Pałacu Poznańskich uświetniając festiwal „Viva Flamenco” w lipcu 2011 roku. W grudniu 2011 roku zespół powtórzył wspomniany koncert z muzyką hiszpańską oraz wystąpił z  kolędami na Zamku w Piotrkowie Trybunalskim . Koncert z repertuarem hiszpańskim zespół dał również w Muszli Koncertowej Parku Skaryszewskiego w Warszawie w sierpniu 2012 roku. W listopadzie chór uświetnił swoim występem zakończenie XV Festiwalu Chóralnego "Cantio Lodziensis", na którym zespół zdobył drugie miejsce w swojej kategorii., w lutym 2013 zaś z Koncertem "Viva Espana Ole" wystąpił w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Występ ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności.W październiku  roku 2013 chór wziął udział w prestiżowym konkursie Chóralnym "Varsovia Cantat" - zdjęcie powyżej.  Na zakończenie swojej działalności zespół wystepował z koncertami kolęd i muzyki Noworocznej  w łódzkich kościołach oraz w Domu Kultury w Łasku